شرکت داروسازی سامی ساز

آدرس

مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز یک، تلاش شمالی ۹، شماره ۴۶۱

تلفن

+98-051-35413385

ایمیل

info@samisaz.com

آنتی بیوتیک ها

خانه

آنتی بیوتیک ها

باکتینون (لووفلوکساسین)
آنتی بیوتیک ها

باکتینون (لووفلوکساسین)

لووفلوکساسین یک آنتی بیوتیک از خانواده ی فلوروکینولون ها است و در درمان پنومونی اکتسابی از اجتماع یا بیمارستان، بروزات حاد برونشیت مزمن، سینوزیت باکتریایی حاد، همچنین انواعی از عفونت های باکتریایی پوست پیچیده و غیرپیچیده، عفونت مزمن باکتریایی پروستات و عفونت دستگاه ادراری و پیلونفریت حاد در سن بالای 18 سال و درمان سیاه زخم و طاعون در بزرگسالان و کودکان استفاده می شود.

بیشتر بخوانید