متفورسام ۵۰۰ (۱۰۰ عددی)

متفورسام ۵۰۰ (۱۰۰ عددی)

نام تجاری: متفورسام ۵۰۰ (۱۰۰ عددی)

نام ژنریک: متفورمین ۵۰۰

شکل دارویی: قرص روکشدار

دسته دارویی: ضد دیابت

برای دانلود کاتالوگ محصول کلیک کنید

برای دانلود بروشور محصول کلیک کنید