تیافیل ۲۰

تیافیل ۲۰

نام تجاری: تیافیل ۲۰

نام ژنریک: تادالافیل ۲۰

شکل دارویی: قرص روکشدار

دسته دارویی: جنسی

برای دانلود کاتالوگ محصول کلیک کنید

برای دانلود بروشور محصول کلیک کنید