تیافیل ۱۰

تیافیل ۱۰

نام تجاری: تیافیل ۱۰

نام ژنریک: تادالافیل ۱۰

شکل دارویی: قرص روکشدار

دسته دارویی: جنسی

برای دانلود کاتالوگ محصول کلیک کنید

برای دانلود بروشور محصول کلیک کنید