خط مشی کیفیت

شرکت داروسازی سامی ساز با تکیه بر اصل مشتری مداری و شعار " کیفیت رمز ماندگاری " برای پیشقدم بودن و طلایه داری در کیفیت محصولات خود در میان سایر شرکتهای داروسازی کوشش می نماید. هدف ما تامین نیاز مشتری و در عین حال پیبندی به قوانین ملی تعیین شده از سوی سازمان غذا و دارو است .

این شرکت برای تحقق کامل اصل مشتری مداری موارد ذیل را به عنوان محور اصلی فعالیت خود برگزیده است:

1- افزایش تولید و توسعه سهم بازار داخلی و خارجی

2- بالا بردن سطح آگاهی پرسنل 

3- افزایش و تنوع محصولات تولیدی 

ما تلاش در بهبود مداوم سیستم کیفیتی خود داریم . بروز هرگونه مشکل کیفیتی به سرعت شناسایی شده و به بهترین شکل برطرف خواهد شد.

اقدامات پیشگیرانه مناسب به ما این اطمینان را میدهد که کیفیت در سازمان ما همواره رو به سوی رشد دارد . 

مدیریت و کارکنان این شرکت خور را متعهد نموده جهت تاسیس یک جایگاه رقابتی محکم در بازار داخلی و خارجی و اطمینان از سودمندی و اثر بخشی به طور متناوب کارایی سیستم کیفیت و اهداف کیفیتی را بازنگری نمایند.