مسئولیت های اجتماعی

در راستای آرمان ها و استراژی های شرکت داروسازی سامی ساز به عنوان یک سازمان غیر دولتی و عضوی هدفمند و قانونمند در جامعه با ارائه خدماتی داوطلبانه و با احترام به کرامت و ارزشهای انسانی همواره برآن است تا با توامندسازی اقشار مختلف جامعه و تلاش در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و حفاظت از محیط زیست گامی به سوی جامعه ای دوستانه تر و پویاتر بردارد.

مجموعه اقدامات اجتماعی که از سوی این سازمان در قالب تعهدات مستمر و دائم انجام شده است به شرح ذیل می باشد :

1- اهدا تامین نیازهای دارویی آسایشگاه معلولین شهید بهشتی مشهد

2- اهدا داروهای مورد نیاز برای زائران پیاده امام رضا در ایام شهادت هشتمین اختر تابناک

3- مشارکت عامه پرسنل سازمان جهت پاکسازی محیط زیست با شعار زمین مادر حیات که گامی در جهت سالم سازی محیط زیست برداشته است .

4- امحا ضایعات دارویی از طریق شرکت های معتبر و معتمد معرفی شده از سوی سازمان غذا و دارو و شهرداری مشهد جهت جلوگیری از انتشار آلودگی های زیست محیط.

5- ادای احترام و شرکت در مراسم زنده نگه داشتن یاد و خاطره آتش نشانان فداکار حادثه ساختمان پلاسکو در آتش نشانی 125 شهرک صنعتی مشهد