استعلام کد رهگیری

 

 رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت :

   با ایجاد سامانه کد رهگیری داروها ، تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی و آرایشی و همچین مواد غذایی در همه بیمارستان های دولتی و خصوصی کنترل نظارت خواهد شد.

    شهروندان می توانند از طریق تلفن همراه و با پیامک کد رهگیری نصب شده بر روی این محصولات از اطلاعات آنها مطمئن شوند .(لینک خبر )