نگاهی به بیماری دیابت

نگاهی به بیماری دیابت

دیابت:دیابت یک اختلال متابولیک در بدن است که دو نوع اصلی دارد.نوع...